Desinhibición e Presencia Escénica

Traballaremos especialmente a apertura para que todo o explicado anteriormente poida desenvolvese axeitadamente. A inhibición é un obstáculo moi habitual nos cantantes e actores. Estamos falando de persoas cunha sensibilidade por riba do normal, para o positivo e o negativo. A dureza da autocrítica hai que aprender a canalizala como unha busca de enerxía que axude en vez de reprimir, que é o que adoita ocorrer.

Para vencer este primeiro condicionante usaremos dinámicas grupais e individuais segundo  conveña.

A partir de aquí, a presencia escénica vaise desenvolvendo en función da individualidade e personalidade  dos estudantes para que cada un exprese a súa singularidade artística.

Datas: decembro
Alumnos:9
Horas: 12
Profesor: Asociación Lírica de Galicia (A Coruña)

Facebooktwitterlinkedinmail