Conciencia Corporal e Expresividade

A escola interpretativa máis completa e elevada non perde xamais a autoconciencia. O actor-cantante sabe perfectamente que está expresando en cada momento. E máis, é coñecedor de cada detalle do seu corpo-instrumento e de como está funcionando ante o público. Créase unha especie de observación en liberdade das emocións e a súa representación físico-psíquico-escénica para guialas e potencialas na súa máxima expresión e sen interferir coa realidade do que está a ocorrer na experiencia artística, sexa esta a que sexa.

Datas: novembro
Alumnos: 8
Horas: 12
Profesor: Asociación Lírica de Galicia (A Coruña)

Conciencia corporal y expresividade

Facebooktwitterlinkedinmail