Clases de canto
(individuais e en grupo)

É o Taller máis demandado xa que o canto, practicado de modo regular, da estupendos resultados, porque se traballa sobre o avance do alumno de modo inmediato e ao seu ritmo. O ideal é traballar dunha a tres veces por semana para que el desarrollo vocal no  aspecto físico e a comprensión dos conceptos progresen ao mesmo tempo.

Ás veces, por cuestións de tempo ou distancia, non hai máis remedio que realizalas quincenalmente, compensándoo, en xeral, con sesións de máis duración. Está comprobado que este método funciona e da resultado, aínda que o avance poida non ser tan rápido. O desarrollo vocal e os conceptos  aséntanse e maduran de modo totalmente seguro e profundo.

Datas: Todo o ano
Alumnos: 15
Profesor: Asociación Lírica de Galicia (A Coruña)

Facebooktwitterlinkedinmail