Curso de Intelixencias Múltiples

Howard Gardner definió que toda persona posee 8 diferencias y que varía en función de sus capacidades y oportunidades de desarrollo. Estas son las 8 inteligencias que conforman el perfil intelectual de las personas

  • Inteligencia Lingüística
  • Inteligencia Lógico-Matemática
  • Inteligencia Visual-Espacial
  • Inteligencia Corporal-Cinética
  • Inteligencia Musical
  • Inteligencia Interpersonal
  • Inteligencia Intrapersonal
  • Inteligencia Naturalista

É interesante comentar que este Taller non está orientado a nenos ou nenas que poidan presentar en si un trastorno específico, senón máis ben a rapaces dos que pais nais demandan a mellora das súas capacidades en xeral porque lles custa asumir contidos académicos e os notan “dispersos” ou “lentos na asimilación de contidos”. necesidades más específicas.

Profesor: Asociación Lírica de Galicia (A Coruña)

Intelixencia Emocional

Facebooktwitterlinkedinmail