DATOS DE LA EMPRESA

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, ASOCIACIÓN LÍRICA DE GALICIA le informa que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, siendo sus datos identificativos los siguientes:

  • Denominación social: ASOCIACIÓN LÍRICA DE GALICIA
  • C.I.F: G70053525
  • Domicilio social: RÚA TORNOS Nº 20, BAIXO, 15007 A CORUÑA
  • Teléfono: +34 639 650 164
  • Correo electrónico a efectos de comunicación: asociacion@liricadegalicia.com

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e ASOCIACIÓN LÍRICA DE GALICIA consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

 

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.liricadegalicia.com, (en diante, A WEB), do que é titular ASOCIACIÓN LÍRICA DE GALICIA

A navegación pola web de ASOCIACIÓN LÍRICA DE GALICIA atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións..

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, ASOCIACIÓN LÍRICA DE GALICIA condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconos, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a ASOCIACIÓN LÍRICA DE GALICIA, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a ASOCIACIÓN LÍRICA DE GALICIA e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice. O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal.

O usuario responderá fronte a ASOCIACIÓN LÍRICA DE GALICIA ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación.

 

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

ASOCIACIÓN LÍRICA DE GALICIA non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

ASOCIACIÓN LÍRICA DE GALICIA declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, aos usuarios da WEB, puidesen derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia, ASOCIACIÓN LÍRICA DE GALICIA non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

 

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS Esta páxina web pode recoller datos dos seus visitantes por medio do uso de cookies. Consultar a política de cookies, no seu caso. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

 

PROTECCIÓN DE DATOS

Para máis información consultar a política de privacidade.